RóLUNK

LIDAR mindenkinek


A természeti környezet és kulturális örökség többcélú LIDAR térképezése

GINOP-2.1.1- 15-2015- 00695
(Hungary)

TECHNOLóGIA

A szolgáltatás alapja egy a tervezést, illetve az egyes környezeti kockázatok elemzését segítő, gyors és pontos távérzékelési felmérés, melynek során légi fotózásra és ún. LIDAR felmérésre (levegőből történő lézer szkennelés) is sor kerül. A LIDAR a radarhoz hasonlóan a műszer által kibocsájtott sugár visszaverődését méri. A lézertechnológiának köszönhetően olyan pontsűrűséggel dolgozik, hogy a gyér lombozaton át a felszín is közvetlenül mérhetővé válik. Ezért különösen alkalmas erdős, vagy nehezen megközelíthető területek felmérésére. Ezen túlmenően, a pontokból létrehozott, rendkívül részletes terep modellek lehetővé teszik a jelenlegi és a múltbeli mikro topográfiai jellemzők, egykori és mai környezeti hatások alapos tanulmányozását és dokumentálását, ezáltal egyedülálló lehetőséget nyújtanak a kockázatelemzés, a tervezés és ellenőrzés területén.

Miért egyedivé ezt a szolgáltatást?

A szolgáltatás, a megrendeléstől a megvalósításig, egyetlen webes felületen érhető el. A célterület térképi kijelölése után kiválasztható hogy a megrendelő melyik, számára megfelelő csomagot, szolgáltatás elemet, szeretné igénybe venni. A megrendeléstől a teljesítésig, a műszaki dokumentálástól az időszaki és záró jelentésekig. Így egyszerűen követhető és kézben tartható a teljes munkafolyamat. A rendszer akár az íróasztal mellől is vezérelhető és ellenőrizhető. Az olyan összetett elemektől, mint egy komplett légi felmérés lebonyolítása, az olyan egyszerű elemekig, mint egy jelentés összeállítása, minden néhány kattintás közelségbe kerül. A rendszerből pedig folyamatosan kinyerhetőek a leíró, táblázatos, képi, vagy szöveges adatok.

MEGOLDáSOK

A LIDAR technológia a többi földi módszerhez képest jóval gyorsabb és alkalmas nagyobb, összefüggő vagy kisebb részletekből álló, nehezen megközelíthető, vagy épp vegetációval borított területek felmérésére. Az ilyen felmérésekből származó adatlapok felhasználása többcélú lehet, de alapvetően az antropogén és természetes folyamatok közötti összefüggések teljes körű feltárására szolgál.
A terepen szabad szemmel nem látható, vagy nehezen azonosítható jelenségek nemcsak felismerhetőek, de az egyed, saját fejlesztésű vizsgálati módszerek segítségével ezek automatikusan izolálhatóak, egyes jellegzetességek kiemelhetőek és a többi környezeti hatástól elkülönülten is vizsgálhatóak.

Előnyök:
♣ Hazai feldolgozó bázis és kiképzett felmérő személyzet
♣ Komplex környezetgazdálkodási alapfelmérés
♣ Innovatív és gyors képalkotó módszerek
♣ Egyedi hatások virtuális modellezése
♣ Különleges vizualizáció az egyes megrendelői igényekhez rendelve (pl. vízügy, régészet, mezőgazdaság, erdőművelés, városgazdálkodás, infrastruktúra)
♣ a rendszer képes korábbi LIDAR felvételek újbóli feldolgozására

SZOLGáLTATáSOK

A webes felületen, a felmérési terület lokalizálása után az ügyfél maga választhatja ki a számára legmegfelelőbb rendelkezésre álló feldolgozási csomagokat. A légi felmérés mellett a szolgáltatási szerződés magában foglalja a kiválasztott terület előzetes térképezését és a LIDAR adatokból származó felületi jelenségek 3D-s vizuális feltérképezését, beleértve az egyedi mintázatok, mikro topográfia és a megkülönböztető egyedi tájelemek bemutatását.
Igény szerint elvégezzük korábbi LIDAR felmérések újbóli feldolgozását is.

Adatfeldolgozás:

A feldolgozási folyamat során a hagyományos felmérési eredmények, mint például a terepi modellek, kiegészülnek az új, saját fejlesztésű feldolgozási módszerek eredményeivel, amelyek a mikro topográfia, az egyes szabad szemmel nem látható jelenségek, a területet befolyásoló hatások, vagy hálózatok felismerését teszik lehetővé.
Ezek részben az ismert adattermékek (domborzatmodell), részben pedig más jellegű modellek, amelyek újszerű eljárás segítségével kiemelik a domborzat releváns mikro változásait.
Egyéni kérés alapján elvégezzük az egyes jelenségek terepi azonosítását, és adatgyűjtéssel, próbakutatással, mintavételezéssel, geofizikai mérésekkel egészítjük ki a felmérést.

Dokumentáció:

A szolgáltatásnak része a felmérés eredményeinek automatikus feldolgozása és a nemzetközi szakmai szabványok figyelembe vételével összeállított dokumentáció elkészítése, vagy annak támogatása. Minden sablon és formanyomtatvány kötelező, illetve opcionális részekből épül fel, lehetővé téve a keretek módosítását és a végdokumentáció testre szabását.

♣ általános terepmodellek készítése, műtárgyak, infrastrukturális hálózatok felmérése tervezési adatok biztosítása
♣ történeti, illetve modern mederhálózatok, árterek, külszíni fejtések felmérése
♣ alapfelmérések városi környezetben (Smart city)
♣ antropogén hatások modellezése adott területen
♣ engedély nélküli beavatkozások felmérése
♣ nem, vagy nehezen megközelíthető terep modellezése
♣ ugyanitt környezeti és kulturális örökségi értékek felmérése és monitorozása
♣ nagyberuházások, nyomvonalas létesítmények megelőző
♣ környezeti és régészeti kockázatainak elemzése

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

Helm Solutions

KAPCSOLAT